Frederiksværk Gymnasium og HF

Billedkunst

Billedkunst C besøger Arken

Billedkunst på niveau C vælges i 1.g og består af 3 ugentlige timer.

Efter 1.år kan billedkunst vælges på niveau B.

Faget indgår både som studieretningsfag og i samarbejdet i almen studieforberedelse.


I billedkunst arbejder vi med følgende spørgsmål:

  •  Hvordan udformes kunst og arkitektur?
  •  Hvilke ideer ligger bag?
  •  På hvilken måde indgår billeder - i bred forståelse - i vores hverdag?
Skitsetegning


Fagets praktiske arbejde knyttes til den teoretiske del

  • Du får mulighed for at lære at arbejde med IT i billedproduktion
  • Du undervises i tegning, maleri og skulpturarbejde
  • I arbejdet med andres eller egne billeder løser du mindre praktiske opgaver


Undervisningen tilrettelægges som en udvikling fra lærerstyrede forløb til mere selvstændigt arbejde, dvs. du har:

  • klasseundervisning
  •  korte kursusforløb
  •  projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i grupper
  •  udstillingsbesøg


Ved eksamen tager du i besvarelsen af eksamensspørgsmålet udgangspunkt i din mappe, hvor du har samlet dine arbejder af både praktisk og teoretisk art gennem hele året.

Dvs. der er en høj grad af sammenhæng mellem det daglige arbejde i faget og den afsluttende eksamen.

Vælger du senere faget på B-niveau, vil en del af undervisningsperioden blive anvendt til et selvstændigt, individuelt projekt. Her vælger du et emne eller et tema, der har været behandlet i undervisningen og som du selv har interesse i at arbejde grundigere med.

Læs om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "