Frederiksværk Gymnasium og HF

Billedkunst

Billedkunst C besøger Arken

Billedkunst på niveau C vælges i 1.g og består af 3 ugentlige timer.

Efter 1.år kan billedkunst vælges på niveau B.

Faget indgår både som studieretningsfag og i samarbejdet i almen studieforberedelse.


I billedkunst arbejder vi med følgende spørgsmål:

  •  Hvordan udformes kunst og arkitektur?
  •  Hvilke ideer ligger bag?
  •  På hvilken måde indgår billeder - i bred forståelse - i vores hverdag?
Skitsetegning


Fagets praktiske arbejde knyttes til den teoretiske del

  • Du får mulighed for at lære at arbejde med IT i billedproduktion
  • Du undervises i tegning, maleri og skulpturarbejde
  • I arbejdet med andres eller egne billeder løser du mindre praktiske opgaver


Undervisningen tilrettelægges som en udvikling fra lærerstyrede forløb til mere selvstændigt arbejde, dvs. du har:

  • klasseundervisning
  •  korte kursusforløb
  •  projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i grupper
  •  udstillingsbesøg


Ved eksamen tager du i besvarelsen af eksamensspørgsmålet udgangspunkt i din mappe, hvor du har samlet dine arbejder af både praktisk og teoretisk art gennem hele året.

Dvs. der er en høj grad af sammenhæng mellem det daglige arbejde i faget og den afsluttende eksamen.

Vælger du senere faget på B-niveau, vil en del af undervisningsperioden blive anvendt til et selvstændigt, individuelt projekt. Her vælger du et emne eller et tema, der har været behandlet i undervisningen og som du selv har interesse i at arbejde grundigere med.

Læs om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: stx - HF

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."