Frederiksværk Gymnasium og HF

Talentudvikling på FVGH

På Frederiksværk Gymnasium og HF får alle elever ambitiøs og udviklende undervisning. Vi er kendt for det og stolte af det.

For de elever, der har yderligere ambitioner, har vi mange tilbud at vælge imellem.

Emilie Maja Jeppesen vandt 1. pladsen som Forskerspire i samfundsfag, 2017

FORSKERSPIRER

I Projekt Forskerspirer tilbyder Københavns Universitet og Århus Universitet gymnasieelever at ”tage forskud på fremtiden”. Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. I december 2016 blev Mia Louise Taarup nomineret blandt de tre bedste i hele Danmark indenfor humaniora med sit projekt Et Studie i Litterære Tolkninger af Syndefaldet. Og i 2017 vandt Emilie Maja Jeppesen 1. pladsen i samfundsfag for sin forskning i klasseledelse. Søren Pind holdt en meget fin tale!

ENGLISH MASTER CLASS

For at skabe udfordringer for særligt sprogligt interesserede elever, tilbyder Frederiksværk Gymnasium og HF ”Master Class” i engelsk. Arbejdet foregår som en bogklub-studiekreds, hvor interesserede elever fra 2g, 2HF og 3g mødes i ca. 1½ time efter skoletid en gang om måneden, hvor vi diskuterer et værk, som alle har læst, efter et oplæg om forfatterskabet, perioden mv. fra en lærer. Læsningen suppleres med teaterbesøg i et af de engelsksprogede teatre i København. Der er ca. 15 elever på Master Class holdet. Al kommunikation foregår naturligvis på engelsk. Alle elever har været til et individuelt interview med læreren, før de bliver optaget på holdet. Vi læser fortrinsvis ”moderne klassikere”, altså romaner, der har opnået berømmelse og anerkendelse i det 20. og 21. århundrede; men også andre genrer har været på dagsordenen. Deltagerne får et Master Class diplom, som vil blive vedlagt den enkelte elevs eksamensbevis, samt et pin til huen efter endt eksamen.

MASTER CLASS I MODERNE DANSK LITTERATUR

Frederiksværk Gymnasium og HF opretter hvert år en Master Class, hvor der optages elever, der er særligt interesserede i aktuel dansk litteratur: ´Master Class i moderne, dansk litteratur´. Der optages højst 15 elever fra 2.HF, 2.G og 3.G. På holdet indkøbes og læses et nyt værk ca. en gang om måneden, og arbejdet med værket foregår som studiekreds, hvor værket diskuteres i sammenhæng med den virkelighed, eleverne selv er en del af. Læreren supplerer med viden om forfatteren, modtagelsen af værket, andre tekster af den pågældende forfatter, etc. Nogle af værkerne bliver indkøbt i samarbejde med de deltagende elever. Deltagerne på ´Master Class i moderne, dansk litteratur´ får således en bred viden hen over året omkring den litteratur, der er aktuel, og som også anmeldes og diskuteres i medieverdenen udenfor gymnasiet. Eleverne på Master Class får et diplom, som bliver vedlagt deres eksamensbevis og som dokumenterer deres viden om - og arbejde med – aktuel dansk litteratur. Ligeledes får de et pin til deres hue.

MASTER CLASS I SAMFUNDSFAG

MASTER CLASS I SAMFUNDSFAG Master Class i samfundsfag er et tilbud til de særligt engagerede og samfundsfagligt dygtige elever og kursister, der ikke kan få samfundsfag nok, og som holder af at analysere og diskutere de udfordringer, samfundet står over for. Deltagerne vælger i samarbejde med den ansvarlige lærer en sag eller et emne. Der har bl.a. været flygtningestrømme, global ulighed, borgerkrig i Syrien og det danske retsforbehold på menuen. Det forventes af deltagerne i Master Class, at de møder op, og at de er forberedte. Sammen hæver deltagerne niveauet op over den daglige undervisning, og man kan således tale om Master Class som et A+ niveau. Master Class i samfundsfag afholdes 8-10 gange om året og foregår om eftermiddagen uden for den normale undervisning. Deltagerne mødes som regel i konferencerummet i forlængelse af lærerværelset. Her står den på stærke faglige aktiviteter i en hyggelig atmosfære med legendariske snacks. Og selvfølgelig en masse kaffe. Det er jo ”femte” modul for mange af deltagerne. Forberedelsen til Master Class ligger på ca. 25-40 sider til hver gang. Det kan fx være en tidsskriftsartikel eller et kapitel fra en bog. Deltagere, der gennemfører Master Class, får i slutningen af 3.g et diplom og en nål til studenterhuen, så omverdenen kan se og anerkende deres særlige indsats og talent inden for samfundsfag. Master Class er for elever i 2 HF, 2g og 3g. Man søger om optagelse ved at skrive en kort motiveret ansøgning til den ansvarlige lærer, og det forventes yderligere, at man har en god karakter i samfundsfag. Herefter vurderer den ansvarlige lærer, hvem der optages.

Folketinget

MASTER CLASS I NATURVIDENSKAB

Master Class i naturvidenskab er et frivilligt fagligt tilbud til alle elever der har motivation samt nysgerrighed indenfor de naturvidenskabelige fag. (Fysik, kemi, biologi, geografi og matematik). Fokus vil være på de muligheder, de naturvidenskabelige fag kan skabe i mange forskellige sammenhænge - med andre ord, hvad kan naturvidenskab bruges til? - ofte i samarbejde med andre institutioner, virksomheder og læreanstalter. Vi vil tilstræbe at tage udgangspunkt i et aktuelt tema eller en case. Typisk vil der være et tværfagligt fokus, hvor to af de fem naturvidenskabelige fag indgår og sammen undersøger en case. Arbejdsformer kan være feltarbejde, teoretisk gennemgang, ekskursioner og eksperimenter, der naturligt vil indgå som en del af emnerne i et hyggeligt og nærværende studiemiljø. Master Class strækker sig typisk over 10 moduler, fordelt på 3-4 cases pr. semester, hvor forberedelse kan forekomme afhængigt af case. Deltageren kan opnå et diplom, som kan vedlægges den enkelte elevs studentereksamensbevis -samt en pin til huen, hvis mindst 2 cases er gennemført tilfredsstillende pr. semester. Forudsætningerne for deltagelse er en interesse for naturvidenskab, samt et fagligt engagement. Der er bindende tilmelding til de forskellige cases, og der forventes 100% fremmøde. Det er som udgangspunkt gratis at deltage i masterclass. Tidspunktet vil ofte ligge uden for skolens normale undervisningstidspunkt (typisk ”femte” modul) og kan variere fra ugedag til ugedag afhængigt af case.

JUNIOR TALENT ØST

Som led i vores talentudvikling er Frederiksværk Gymnasium og HF gået ind i et samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge om et nyt projekt, Junior Talent Øst. Projektets målgruppe er primært fagligt stærke elever i 8. og 9.klasse, der har brug for udfordringer ud over den daglige undervisning. Projektet udmøntes i et program, der udfoldes over tre semestre, og som indeholder faglighed og fordybelse på en gymnasial uddannelse, virksomhedsbesøg og andre fælles aktiviteter. projektet. Det er støtte fra Industriens Fond, der har gjort dette projekt muligt, og idéen er, at eleverne begynder i Junior Talent Øst i begyndelsen af 8. klasse og deltager i projektet frem til midt i 9. klasse. I skoleåret 2015-16 fulgte ni talentfulde Halsnæs-elever projektet.

Junior Talent på gymnasiet
Københavns Universitet
Mille Groth Michelsen, 3a, Amira Mie Nørregaard Laursen, 3y, Veronica Walther Dam Jensen, 2q og Louise Grønbæk Leth, 2q med anerkendende blomster efter deres fuldendte ATU-forløb i april 2017
Der knokles med matematik

GEO-FELT SYDENGLAND

Statens Naturhistoriske Museum (SNM) ved Københavns Universitet ønsker at gøre flere gymnasieelever opmærksomme på uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder inden for geofagene (geografi, geologi, geoscience). Derfor inviterer SNM to gange om året en mindre gruppe naturvidenskabelige gymnasieelever på en længere felttur. Som led i vores talentudvikling, sendte Frederiksværk Gymnasium og HF Trine Østberg, Frederik Ludvigsen og Lukias Backman fra daværende 2x af sted på forårets felttur, Geofelt Sydengland 2015. Feltturens videnskabelige emner fokuserede bl.a. på oliegeologi. Der blev arbejdet med grundlæggende geologiske principper og geologibegreber, herunder bjergarter, pladetektonik, og hvordan jorden hænger sammen. Efter det faglige input skulle eleverne i felten og foretage deres egne undersøgelser, hvor både videnskabelige og helt lavpraktiske metoder blev taget i brug.

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE

Frederiksværk Gymnasium og HF deltager i et samarbejde mellem Danmarks videregående læreanstalter og gymnasier. Det er et tilbud til særligt engagerede gymnasieelever, og Akademiets program giver dem mulighed for en række nye udfordringer og faglig inspiration. Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i et eller to år fra midten af 1 HF/1g. frem til første semester af deres 2 HF/3 g. år. Forløbet har til formål at inspirere og udfordre eleverne fagligt, samt at forberede dem på en akademisk karriere. I forløbet deltager talenterne i en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for de samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder samt det merkantile område. Akademiet har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og private virksomheder, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt program, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder. Akademiets talenter er elever, som er blevet valgt ud i 1.g. på baggrund af lovende særlige akademiske evner, bred faglig dygtighed og ikke mindst overskud til at skulle yde en ekstra indsats. Deltagerne følger deres normale gymnasieforløb sideløbende med Akademiets mange aktiviteter, og forventes derfor at besidde en god portion vedholdenhed og ikke mindst være motiverede for at bruge deres fritid på faglige udfordringer. For at blive optaget på Akademiet skal eleverne i første omgang indstilles af rektor, og herefter bliver de bedt om at skrive en personlig motiveret ansøgning til Akademiet.

MASTER CLASS MATEMATIK

På Frederiksværk gymnasium & HF kan man melde sig til master class i forskellige fag, alt efter hvor ens interesse er. Over to eftermiddage i januar er der master class i matematik, hvor der bliver vist eksempler på matematik fra ingeniørstudiet. Med master class i matematik får man mulighed for at lære lidt mere matematik og få et indtryk af det næste niveau efter gymnasiet. Den første gang løste vi ligninger med fire ubekendte vha. matrixregning, Cramers-metoden og Gauss-Jordan-metoden. På den måde bliver der taget udgangspunkt i den matematik, som vi kender og bygget på derfra.

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."