Frederiksværk Gymnasium og HF

Talentudvikling på FVGH

På Frederiksværk Gymnasium og HF får alle elever ambitiøs og udviklende undervisning. Vi er kendt for det og stolte af det.

For de elever, der har yderligere ambitioner, har vi mange tilbud at vælge imellem.

Emilie Maja Jeppesen vandt 1. pladsen som Forskerspire i samfundsfag, 2017

FORSKERSPIRER

I Projekt Forskerspirer tilbyder Københavns Universitet og Århus Universitet gymnasieelever at ”tage forskud på fremtiden”. Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. I december 2016 blev Mia Louise Taarup nomineret blandt de tre bedste i hele Danmark indenfor humaniora med sit projekt Et Studie i Litterære Tolkninger af Syndefaldet. Og i 2017 vandt Emilie Maja Jeppesen 1. pladsen i samfundsfag for sin forskning i klasseledelse. Søren Pind holdt en meget fin tale!

Københavns Universitet

Talentfulde unge i lokalområdet

Talentfulde unge er et program for 8. klasses elever i Halsnæs kommune, som Frederiksværk Gymnasium og HF tilbyder elever, der har glæde af en ekstra faglig udfordring. Programmet, hvor der er mødepligt, afvikles over fire dage: 2 dage i efteråret og 2 dage i løbet af foråret. Det er et varieret program med forskellige lærere og kombinationer af fag. I år arbejdes der med følgende emner: ”Danske TV stationer – Nyheder i teori og praksis” (Mediefag og samfundsfag) ”Menneskets fysiologi belyst ud fra øvelser” (Biologi) ”Rock and roll” (Engelsk og music) “Se lyset” (Kemi og fysik) Det er lærerne i de lokale 8. klasser, som udvælger eleverne.

ENGLISH MASTER CLASS

For at skabe udfordringer for særligt sprogligt interesserede elever, tilbyder Frederiksværk Gymnasium og HF ”Master Class” i engelsk. Arbejdet foregår som en bogklub-studiekreds, hvor interesserede elever fra 2g, 2HF og 3g mødes i ca. 1½ time efter skoletid seks gange om året, hvor vi diskuterer et værk, som alle har læst, efter et oplæg om forfatterskabet, perioden mv. fra en lærer. Læsningen suppleres med teaterbesøg i et af de engelsksprogede teatre i København. Der er ca. 15 elever på Master Class holdet. Al kommunikation foregår naturligvis på engelsk. Alle elever har været til et individuelt interview med læreren, før de bliver optaget på holdet. Vi læser fortrinsvis ”moderne klassikere”, altså romaner, der har opnået berømmelse og anerkendelse i det 20. og 21. århundrede; men også andre genrer har været på dagsordenen. Deltagerne får et Master Class diplom, som vil blive vedlagt den enkelte elevs eksamensbevis, samt et pin til huen efter endt eksamen.

Mediefag i praksis

MASTER CLASS I NYERE DANSK LITTERATUR

Frederiksværk Gymnasium og HF opretter hvert år en Master Class, hvor der optages elever, der er særligt interesserede i aktuel dansk litteratur: ´Master Class i nyere dansk litteratur´. Der optages højst 15 elever fra 2.HF, 2.G og 3.G. På holdet indkøbes og læses et nyt værk ca. en gang om måneden, og arbejdet med værket foregår som studiekreds, hvor værket diskuteres i sammenhæng med den virkelighed, eleverne selv er en del af. Læreren supplerer med viden om forfatteren, modtagelsen af værket, andre tekster af den pågældende forfatter, etc. Nogle af værkerne bliver indkøbt i samarbejde med de deltagende elever. Deltagerne på ´Master Class i moderne, dansk litteratur´ får således en bred viden hen over året omkring den litteratur, der er aktuel, og som også anmeldes og diskuteres i medieverdenen udenfor gymnasiet. Eleverne på Master Class får et diplom, som bliver vedlagt deres eksamensbevis og som dokumenterer deres viden om - og arbejde med – aktuel dansk litteratur. Ligeledes får de et pin til deres hue.

Folketinget

MASTER CLASS I NATURVIDENSKAB

Master Class i naturvidenskab er et frivilligt fagligt tilbud til alle elever der har motivation samt nysgerrighed indenfor de naturvidenskabelige fag. (Fysik, kemi, biologi, geografi og matematik). Fokus vil være på de muligheder, de naturvidenskabelige fag kan skabe i mange forskellige sammenhænge - med andre ord, hvad kan naturvidenskab bruges til? - ofte i samarbejde med andre institutioner, virksomheder og læreanstalter. Vi vil tilstræbe at tage udgangspunkt i et aktuelt tema eller en case. Typisk vil der være et tværfagligt fokus, hvor to af de fem naturvidenskabelige fag indgår og sammen undersøger en case. Arbejdsformer kan være feltarbejde, teoretisk gennemgang, ekskursioner og eksperimenter, der naturligt vil indgå som en del af emnerne i et hyggeligt og nærværende studiemiljø. Master Class strækker sig typisk over 10 moduler, fordelt på 3-4 cases pr. semester, hvor forberedelse kan forekomme afhængigt af case. Deltageren kan opnå et diplom, som kan vedlægges den enkelte elevs studentereksamensbevis -samt en pin til huen, hvis mindst 2 cases er gennemført tilfredsstillende pr. semester. Forudsætningerne for deltagelse er en interesse for naturvidenskab, samt et fagligt engagement. Der er bindende tilmelding til de forskellige cases, og der forventes 100% fremmøde. Det er som udgangspunkt gratis at deltage i masterclass. Tidspunktet vil ofte ligge uden for skolens normale undervisningstidspunkt (typisk ”femte” modul) og kan variere fra ugedag til ugedag afhængigt af case.

MASTER CLASS MATEMATIK

På Frederiksværk gymnasium & HF kan man melde sig til master class i forskellige fag, alt efter hvor ens interesse er. Over to eftermiddage i januar er der master class i matematik, hvor der bliver vist eksempler på matematik fra ingeniørstudiet. Med master class i matematik får man mulighed for at lære lidt mere matematik og få et indtryk af det næste niveau efter gymnasiet. Den første gang løste vi ligninger med fire ubekendte vha. matrixregning, Cramers-metoden og Gauss-Jordan-metoden. På den måde bliver der taget udgangspunkt i den matematik, som vi kender og bygget på derfra.

Der knokles med matematik

MASTER CLASS MEDIEFAG

Som noget nyt, tilbyder mediefag en Master Class. Emnet i år er dokumentarfilmproduktion. Vi har indgået et samarbejde med Industrimuseet i Frederiksværk og Halsnæs kommunes projekt Stålsat By. Vores opgave bliver, at producere nogle korte videoer som omhandler byens kultur og historie, disse skal bruges som en del af museets udstilling. Videoerne kan omhandle vandet i Halsnæs før og nu, Gjethuset og krudt, kugler og kanoner eller store personligheder i vores område. De kan også omhandle det at være ung i Halsnæs. Vi får besøg af en professionel filmproducer, som vil fortælle om det at arbejde i filmbranchen og give eleverne feed back på videoerne. Målet med Master Class Mediefag er, at gøre eleverne bedre til at formidle historier gennem levende billeder og tilpasse dem til en bestemt målgruppe. Eleverne træner både fagbegreber og tekniske færdigheder. Desuden bliver de klogere på deres eget lokalområde og får mulighed for lave film, der skal bruges i den virkelige verden og som skal ses af mange mennesker. Med gæstelærerbesøget får de desuden indblik i den professionelle filmbranche.

Elevernes egne ord

"Musikalske elever har rige muligheder for en god lærer"

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Her på skolen har vi en fest hver dag! #lifeisaparty"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv. "

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning."

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."