Frederiksværk Gymnasium og HF

Oldtidskundskab

Faktaboks

Billedet er en illustration af Paideia, den sokratiske opdragelsesform, hvor fokus er på eleven i stedet for på læreren, og hvor eleven skal løftes mod erkendelsen.

Oldtidskundskab er faget hvor alting samler sig. På FVGH ligger oldtidskundskab i 3.g (obligatorisk c-fag på stx), samtidig med religion, da disse to fag på mange måder hænger sammen og man tilstræber at arbejde tværfagligt mindst en gang i løbet af året.

Oldtidskundskab præsenterer dig for den europæiske kulturs vugge, nemlig den antikke verden i Grækenland og Rom.

Du skal læse tekster, se film og kigge på billeder indenfor 5 felter, i dette fag kaldet søjler. Bl.a. vil du møde verdens første rapper, nemlig sangeren/rhapsoden Homer, du skal læse dramaer, fx om den stakkels Ødipus, der kommer til at gifte sig med sin mor og dræbe sin far, fordi guderne vil det sådan - eller den frygtløse Medea, der for at tage den ultimative hævn over sin utro mand, dræber sine to sønner. Dernæst vil du komme til at møde de gamle antikke filosoffer, som Platon, Sokrates og Aristoteles - og muligvis den store persiske konge Xerxes, som kæmpede mod de 300 spartanske helte i slaget ved Thermopylæ. Og så kan du juble med den første marathonløber, der overbringer det glædelige budskab om den græske sejr på Marathonsletten over den persiske overmagt. Desuden skal du se på smukke klassiske statuer og/eller krukker, møde de græske guder i deres templer, følge Alexander d. Store, når han lader det meste af den kendte verden underkaste sig, for ikke at glemme: se det romerske emperium brede sig.

Al dette bliver selvfølgeligt illustreret igennem forskellige medier - også de allermest moderne, som fx screencasts, dramatiseringer etc., så computere er ofte i brug - alt materiale skal nemlig perspektiveres til en efterantik periode og mindst et forløb vil tage udgangspunkt i en moderne problematik.

Så glæd dig til at lære antikken, og måske dig selv, meget bedre at kende…

Læs mere om faglige mål og indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."