Frederiksværk Gymnasium og HF

IT-strategi på FVGH

 

En it-skolestrategi dækker over et skematiseret overblik over hvad en elev, der bliver uddannet på Frederiksværk Gymnasium og HF, kan regne med at blive præsenteret for af digitale værktøjer, men også hvilke forventninger vi har til eleverne, når det kommer til bevidsthed omkring omgang med og brug af digitale medier. Man kan sige, at strategien skal lægge op til en høj grad af digital dannelse.

Digital dannelse:

At mestre mange digitale værktøjer og færdigheder, er ikke ensbetydende med, at man er digitalt dannet. Derfor har gymnasierne også en forpligtelse til at hjælpe eleverne til at blive digitalt dannede, det vil sige at blive borgere, der kan deltage, engagere sig og transformere det teknologiske samfund, som de er vokset op i. Det at bruge medier i undervisningen, betyder ikke nødvendigvis, at eleverne bliver klogere på, hvad de får ud af at bruge digitale medier. 

Det er således også skolens opgave at føre eleverne ind i en reflekterende dannelsesproces, og, i løbet af deres gymnasietid, skabe en naturlig kobling mellem digitale medier og digital dannelse. Eleverne skal lære, at forskellige medier giver forskellige tilgange og dermed også forskellige forståelser. 

Generel it-politik:

  • Det er læreren der i den enkelte time og det enkelte fag, bestemmer brug af computer - det tilstræbes, at der er computerfrie sekvenser i det enkelte modul.

  • Brug af mobiler er ikke tilladt, med mindre læreren har givet tilladelse dertil. Læreren kan indsamle mobiltelefoner i den enkelte time, hvis det skønnes gavnligt.

  • Vi forventer, at den enkelte elev medbringer en computer, som kan bruge de programmer og funktioner, der nævnes i strategien (og som de introduceres til i starten af uddannelsesforløbet) - kan det ikke lade sig gøre, vil skolen prøve at hjælpe. 

Se den detaljerede IT-strategi her.

Elevernes egne ord

"Det har et godt ry, og så var det det, der lå tættest. Og med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter."

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."

"Jeg valgte det, jeg godt ville og det, der vil gavne min fremtid."

Om valget af FVGH

"Klassen kom hurtigt ind på hinanden. Vi er gode til at snakke på tværs af klasser."

Om skolestarten

"Jeg har fået mange nye venner."

"Jeg er rigtig glad for det valg, jeg har truffet."

"Før glædede jeg mig bare til at komme ned i varmen. Nu er jeg blevet nysgerrig."

Under AT-arbejde før studierejse til Korsika

"Et af de bedste tidspunkter på året er, når vi laver musical! Der er en fantastisk stemning, man får lov til at lave det, man synes er fedt, og man lærer en masse nye skønne mennesker at kende. "

"Gymnasiet har givet mig en rig mulighed for at udvikle mine faglige evner, og hjulpet mig med at finde min identitet. "

"I 3 år var jeg omgivet af nogle fantastisk dygtige mennesker, der brænder for det, de laver, og som vil deres elever det allerbedste! I "

Vibeke blev student i 2010