Frederiksværk Gymnasium og HF

Talentudvikling på FVGH

På Frederiksværk Gymnasium og HF får alle elever ambitiøs og udviklende undervisning. Vi er kendt for det og stolte af det.

For de elever, der har yderligere ambitioner, har vi mange tilbud at vælge imellem.

SE VIDEO OM TALENTUDVIKLING HER

SE VIDEO OM FORSKERSPIRER HER

SE VIDEO OM FORFATTERSKOLEN FVGH HER

SE VIDEO OM FVGH MUSICAL HER

SE VIDEO OM INTERMAT HER

SE VIDEO INTERNATIONALT SAMARBEJDE HER

FORFATTERSKOLEN FVGH

Som noget nyt, har vi dette skoleår fået FORFATTERSKOLEN FVGH startet op på Frederiksværk Gymnasium og HF. Holdet består af 13 meget aktive forfatterskoleelever fra alle tre årgange på STX og fra 2.HF. De har været igennem en optagelse hos forfatterskolens underviser, Lisbeth Haulrig, og er nu startet med at arbejde med sprogeksperimenter og egne og andres tekster. De mødes om eftermiddagen hver 2. eller 3. uge og bliver undervist i en række skriveteknikker, ligesom de arbejder med egne eksperimenter og plots. Forfatterskoleeleverne får gennem forløbet en større sproglig bevidsthed, både når det gælder andres produktioner og når det gælder den individuelle og personlige udtryksform. For øjeblikket skriver hele holdet på en kollektivroman, og en del af deres produktion planlægges at blive udgivet i et større forum. Hver enkelt forfatterskoleelev arbejder med - og udvikler- sprogets muligheder, og et af målene er en større sproglig bevidsthed og udviklingen af et personligt sprog. Der er en stor entusiasme på holdet, og mange talenter venter bare på at folde sig ud! Forfatterskoleeleverne modtager sammen med deres afsluttende eksamensbevis et diplom for gennemførelse af kurset.

FORSKERSPIRER

I Projekt Forskerspirer tilbyder Københavns Universitet og Århus Universitet gymnasieelever at ”tage forskud på fremtiden”. Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. I december 2016 blev Mia Louise Taarup nomineret blandt de tre bedste i hele Danmark indenfor humaniora med sit projekt Et Studie i Litterære Tolkninger af Syndefaldet. Og i 2017 vandt Emilie Maja Jeppesen 1. pladsen i samfundsfag for sin forskning i klasseledelse. I 2022 deltog 8 elever og to FVGH-elever blev nomineret til Årets forskerspire:: Emma Dalun Bang fra 3a for sin samfundsvidenskabelige forskning om ’Sorgs påvirkning på evnen til at danne sociale relationer’ og Sigrid Visti Hemmingsen 3y for sin humanistiske forskning indenfor området: ’Musikundervisnings effekt på børn og unges selvværd’. Sigrid vandt!

Københavns Universitet

MASTER CLASS MATEMATIK

Skolen er tilknyttet et tilbud fra Danmarks Tekniske Universitet i matematik, der løber over et år, fra nytår i 2.g til november i 3.g. Omfanget er 7 moduler og en projektdag på DTU i foråret, samt et tilsvarende forløb i efteråret. Der arbejdes med nogle af de samme emner som ingeniørstuderende møder på 1. år af studiet, men tilpasset elevernes matematikfaglige forudsætninger og arbejdsformen vil minde om arbejdsformen i matematik på ingeniørstudiet. Deltagelse giver eleverne mulighed for at blive fagligt klædt på til at skrive SRP (Studieretningsprojekt i 3.g) i matematik indenfor emner, som ellers ikke ville være muligt. Udover det faglige, giver deltagelse en fordel for eleverne ved ansøgning om optagelse på DTU. Der er pt. 14 tilmeldte elever og mange af dem overvejer ingeniørstudiet efter endt studentereksamen.

Der knokles med matematik

Confucius Classroom - lær kinesisk

Kinasamarbejde og udveksling. Som elev ved Frederiksværk Gymnasium og HF kan man blandt andet nyde godt af skolens mangeårige samarbejde og udveksling med TCC/Tianjin College of Commerce i Kina. Samarbejdet består af følgende: • Årlige studieture til Kina med indkvartering på TCCs campus siden 2001. • Udvekslingsophold af 3 måneders varighed på TCC efter studentereksamen/HF-eksamen. Ved denne deltagelse opnås et officielt diplom fra TCC samt merit til de videregående uddannelser gennem udfyldt og stemplet KOT-skema. • Nyt i dette skoleår: ’Confucius classroom’ på Frederiksværk Gymnasium og HF: to måneders undervisning i kinesisk sprog og kultur af en kinesisk gæstelærer fra vores partnerskole TCC. Deltagelse i denne undervisning belønnes med et diplom, der vedlægges studentereksamensbeviset. I de kommende år vil det være muligt at opnå bronze-, sølv- eller guld-diplom afhængig af det antal år, man har fulgt denne undervisning. Samarbejdet består ydermere af en sommerskole af en måneds varighed for kinesiske studerende fra TCC med delvis privat indkvartering hos elever ved Frederiksværk Gymnasium og HF. Dette giver en enestående, gensidig mulighed for sprog- og kulturudveksling. Mange personlige venskaber og kontakter er blevet etableret ad denne vej.

ENGLISH MASTER CLASS

For at skabe udfordringer for særligt sprogligt interesserede elever, tilbyder Frederiksværk Gymnasium og HF ”Master Class” i engelsk. Arbejdet foregår som en bogklub-studiekreds, hvor interesserede elever fra 2g, 2HF og 3g mødes i ca. 1½ time efter skoletid seks gange om året, hvor vi diskuterer et værk, som alle har læst, efter et oplæg om forfatterskabet, perioden mv. fra en lærer. Læsningen suppleres med teaterbesøg i et af de engelsksprogede teatre i København. Der er ca. 15 elever på Master Class holdet. Al kommunikation foregår naturligvis på engelsk. Alle elever har været til et individuelt interview med læreren, før de bliver optaget på holdet. Vi læser fortrinsvis ”moderne klassikere”, altså romaner, der har opnået berømmelse og anerkendelse i det 20. og 21. århundrede; men også andre genrer har været på dagsordenen. Deltagerne får et Master Class diplom, som vil blive vedlagt den enkelte elevs eksamensbevis, samt et pin til huen efter endt eksamen.

Talentfulde unge i lokalområdet

Talentfulde unge er et program for 8. klasses elever i Halsnæs kommune, som Frederiksværk Gymnasium og HF tilbyder elever, der har glæde af en ekstra faglig udfordring. Programmet, hvor der er mødepligt, afvikles over fire dage: 2 dage i efteråret og 2 dage i løbet af foråret. Det er et varieret program med forskellige lærere og kombinationer af fag. I år arbejdes der med følgende emner: ”Danske TV stationer – Nyheder i teori og praksis” (Mediefag og samfundsfag) ”Menneskets fysiologi belyst ud fra øvelser” (Biologi) ”Rock and roll” (Engelsk og musik) “Se lyset” (Kemi og fysik) Det er lærerne i de lokale 8. klasser, som udvælger eleverne.

MASTER CLASS I NATURVIDENSKAB

Master Class i naturvidenskab er et frivilligt fagligt tilbud til alle elever der har motivation samt nysgerrighed indenfor de naturvidenskabelige fag. (Fysik, kemi, biologi, geografi og matematik). Fokus vil være på de muligheder, de naturvidenskabelige fag kan skabe i mange forskellige sammenhænge - med andre ord, hvad kan naturvidenskab bruges til? - ofte i samarbejde med andre institutioner, virksomheder og læreanstalter. Vi vil tilstræbe at tage udgangspunkt i et aktuelt tema eller en case. Typisk vil der være et tværfagligt fokus, hvor to af de fem naturvidenskabelige fag indgår og sammen undersøger en case. Arbejdsformer kan være feltarbejde, teoretisk gennemgang, ekskursioner og eksperimenter, der naturligt vil indgå som en del af emnerne i et hyggeligt og nærværende studiemiljø. Master Class strækker sig typisk over 10 moduler, fordelt på 3-4 cases pr. semester, hvor forberedelse kan forekomme afhængigt af case. Deltageren kan opnå et diplom, som kan vedlægges den enkelte elevs studentereksamensbevis -samt en pin til huen, hvis mindst 2 cases er gennemført tilfredsstillende pr. semester. Forudsætningerne for deltagelse er en interesse for naturvidenskab, samt et fagligt engagement. Der er bindende tilmelding til de forskellige cases, og der forventes 100% fremmøde. Det er som udgangspunkt gratis at deltage i masterclass. Tidspunktet vil ofte ligge uden for skolens normale undervisningstidspunkt (typisk ”femte” modul) og kan variere fra ugedag til ugedag afhængigt af case.

Mediefag i praksis for juniortalenter

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."