Frederiksværk Gymnasium og HF

Ledelsesområder

NB. Opgaverne er under revidering pga ny ledelse

Peter Brink Thomsen (PB): Rektor

 • Overordnet ansvar på alle områder
 • Økonomistyring, budget og regnskab
 • Time-fagfordeling
 • Personale
 • Fælles timer
 • Ekskursioner

Anne Hemmingsen (AN): Vicerektor

 • Stedfortræder for rektor
 • Arbejde med faglig og pædagogisk udvikling på skolen.
 • Tovholder på kompetenceudviklingsprojektet ’Fra kreativ til akademisk skrivning’ (i samarbejde med MK)
 • GRU-samtaler (i samarbejde med PB)
 • MU-samtaler (sammen med øvrig ledelse)
 • Arbejde med talentudvikling og 9. klasses-besøg
 • Det overordnede ansvar for pædagogikum
 • Overordnet ansvar for pædagogiske udviklingsprojekter
 • Personaleansvar/HR
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger og inventar (i samarbejde med pedel)
 • Løbende dialog med rengøringsenheden
 • Ledelserepræsentant i Arbejdsmiljøorganisationen og Samarbejdsudvalget
 • Ansvarlig for afholdelse af teamlærer-møder, skolens teamstruktur for stx og HF-klasserne, teamlærernes opgaver.
 • Ansvarlig for opgaver for hjemmeværende elever i forbindelse med studieture/1.g ski-tur.
 • Ansvarlig for HF og tutorer (HF-dag, studiebøger mm)
 • Ansvarlig for efteruddannelse
 • Ansvarlig for orienteringsaftenen
 • Ansvarlig for toning af studieretninger
 • Tilrettelæggelse af forældrekonsultation og 0.g-aften
 • Ansvarlig for supervision
 • Holdoprettelse (i samarbejde med TJ)
 • Ad. Hoc opgaver/rapporter for rektor
 • Kontakt til kommunen ifb. Virksomhedspraktik
 • Introducere nye kolleger til arbejdet på FVGH
 • Telefonmorgenvagt og festvagt


Mette Karmann (MK): Uddannelseschef

 • Ledelsesansvarlig for Facebook
 • Planlægning af eksamen og terminsprøver (i samarbejde med TJ)
 • Afvikling af mundtlig og skriftlig eksamen.
 • Planlægning af vagtskema for terminsprøver og eksamen.
 • Indberetninger til UVM
 • Lectioansvarlig (XPRS-indberetninger samt karakterdatabaseindberetning)
 • Planlægning af mødedage for lærerne ved skoleårets start
 • Ledelsesansvarlig for introarrangement i Asserbo Slotsruin (i samarbejde med den/de aktuelle tovholdere).
 • Tovholder på kompetenceudviklingsprojektet ’Fra kreativ til akademisk skrivning’ (i samarbejde med AN)
 • Ledelsesrepræsentant Informationsudvalget og Samarbejdsudvalget.
 • Daglig vedligeholdelse af skema i Lectio (vikartimer, skemaændringer)
 • Ledelsesansvarlig for karakterfristsæt og karaktertilknytninger.
 • Ledelsesansvarlig for lokaler (og udlån/bookning af disse)
 • Tovholder på udviklingsprojekt digital lektiecafe og digitalt, omlagt undervisning
 • Ad. Hoc opgaver/rapporter for rektor
 • MU-samtaler (sammen med øvrig ledelse)
 • Udarbejde årshjul/månedskalender i Lectio
 • SRP: planlægge, orientere, vejledningsskemaer.
 • Brobygning og intro-kurser (10. klasse
 • Vejledningsskemaer ved SSO/SRO
 • Kontakt med ’Tieren’
 • Overordnet ansvar for FVGH´ digitale pædagogik (digital strategi og digital dannelse)
 • Ansvarlig for ’grønne sedler’
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af translokation
 • Telefonmorgenvagt og festvagt


Thomas Jørgensen (TJ): Uddannelseschef

 • IT-leder (ansvarlig for servere, netværk, brugerstyring, administration af diverse IT-systemer, licenser, større IT-investeringer, datavejledning i administrationen)
 • Ansvarlig for Alumne-dag
 • Laboratoriekurser
 • Ansvarlig for GDPR
 • Ansvarlig for OneNote i organisationen
 • Ansvarlig for IT-brugersystemer
 • Ansvarlig for IT-teknik og Lectio-teknik.
 • Introduktion af nye elever (velkomstbrev, introaften)
 • Ansvarlig for elevtrivselsundersøgelser
 • Tovholder på screening af nye elever.
 • MU-samtaler (sammen med øvrig ledelse)
 • Holdoprettelse (i samarbejde med AN)
 • Udviklingsprojekt: karrierefokus
 • Udvekslingsstudenter
 • LFS-studie/klasse-møder
 • Telefonmorgenvagt

Andre ressourcepersoner:

Studievejledning Line Rosted Skov (LS) og Randi Søberg (RS):

 • Elevfravær, fravær skriftlige opgaver
 • Forældrekontakt ved sygdom og fravær
 • LFS- og studiemøder med teamlærere
 • GSK-elever
 • SSP-elever

IT-vejleder Thomas Møller Harvig (TM) og Jonas Aagaard Chahboun (JAC):

 • IT-introduktioner
 • IT-morgenvagter
 • Ansvarlig for projektorer, kopi/print/scan, computerinstallationer support til fx Lectio og Office365-

Informationsmedarbejder Lene Guttorm (LG):

 • Fotograf
 • Redaktør af skolens officielle Facebook-profil
 • Vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Kontakt til pressen, trykkeri osv.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "