Frederiksværk Gymnasium og HF

Ledelsesområder

Peter Brink Thomsen (PB): Rektor

 • Økonomi, herunder faggruppernes økonomi
 • Personale
 • Samarbejde med elever og elevaktiviteter
 • Fravær og sanktioner i samarbejde med studievejlederne
 • Studieture og ekskursioner
 • Ansættelser (med AN)
 • Bygninger og nyanskaffelser (med AN)
 • GRUS (med AN)
 • HF-ansvarlig
 • Karrierelæring

Anne Hemmingsen (AN): Vicerektor

 • Stedfortræder for rektor
 • Time-fagfordeling, holdoprettelse, studieretninger, fagpakker (med TJ)
 • Lærernes opgaveportefølje
 • Ansættelser (med PB)
 • Kurser og efteruddannelse
 • Pædagogisk udvikling
 • 0-g aften, orienteringsaften mv
 • Pædagogikum
 • Talentudvikling, masterclass mv
 • Skitur for 1g (med TJ)
 • Bygninger og nyanskaffelser (med PB)
 • GRUS (med PB)


Mette Karmann (MK): Uddannelseschef

 • Eksamen – planlægning og afvikling
 • Koordinator for større skr. opgaver (DHO, SRO, SRP)
 • Pædagogisk udvikling, herunder digital dannelse
 • Daglige skemaændringer
 • Skemalægning af brobygning og introkurser
 • Årshjul  mm i Lectio
 • Ansvarlig for translokation


Thomas Jørgensen (TJ): Uddannelseschef

 • IT  (indkøb, IT-support i administrationen, servere, netværk, firewall, licenser, brugeroprettelser, Office365 konfiguration (mail, teams, onenote mm.)
 • Time-fagfordeling, holdoprettelse, studieretninger, fagpakker (med AN)
 • Lectiokonfiguration (grundlæggende konfiguration, holddef., holdpakning valgfag, validering af at elever får fag og timer nok til fuld eksamen)
 • GDPR-ansvarlig
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Skitur for 1g (med AN)

Andre ressourcepersoner:

Studievejledning Line Rosted Skov (LS) og Randi Søberg (RS):

 • Elevfravær, fravær skriftlige opgaver
 • Forældrekontakt ved sygdom og fravær
 • LFS- og studiemøder med teamlærere
 • GSK-elever
 • SSP-elever

IT-vejleder Thomas Møller Harvig (TM) og Jonas Aagaard Chahboun (JAC):

 • IT-introduktioner
 • IT-morgenvagter
 • Ansvarlig for projektorer, kopi/print/scan, computerinstallationer support til fx Lectio og Office365-

Informationsmedarbejder Lene Guttorm (LG):

 • Fotograf
 • Redaktør af skolens officielle Facebook-profil
 • Vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Kontakt til pressen, trykkeri osv.

Elevernes egne ord

"Det er megafedt at gå på FVGH. Det er altid en spændende dag med masser af fantastisk undervisning og de bedste kammerater."

"Det bedste ved FVGH er de gode lærere og det faglige niveau"

"FVGH er et trygt og fedt sted med plads til alle"

"FVGH et trygt, lærerigt, sjovt og mega fedt sted at være hver dag. Både elever og lærere er tolerante mennesker"