Frederiksværk Gymnasium og HF

Ledelsesområder

Peter Brink Thomsen (PB): Rektor

 • Økonomi, herunder faggruppernes økonomi
 • Personale
 • Samarbejde med elever og elevaktiviteter
 • Fravær og sanktioner i samarbejde med studievejlederne
 • Studieture og ekskursioner
 • Ansættelser (med AN)
 • Bygninger og nyanskaffelser (med AN)
 • GRUS (med AN)
 • HF-ansvarlig
 • Karrierelæring

Anne Hemmingsen (AN): Vicerektor

 • Stedfortræder for rektor
 • Time-fagfordeling, holdoprettelse, studieretninger, fagpakker (med TJ)
 • Lærernes opgaveportefølje
 • Ansættelser (med PB)
 • Kurser og efteruddannelse
 • Pædagogisk udvikling
 • 0-g aften, orienteringsaften mv
 • Pædagogikum
 • Talentudvikling, masterclass mv
 • Skitur for 1g (med TJ)
 • Bygninger og nyanskaffelser (med PB)
 • GRUS (med PB)


Mette Karmann (MK): Uddannelseschef

 • Eksamen – planlægning og afvikling
 • Koordinator for større skr. opgaver (DHO, SRO, SRP)
 • Pædagogisk udvikling, herunder digital dannelse
 • Daglige skemaændringer
 • Skemalægning af brobygning og introkurser
 • Årshjul  mm i Lectio
 • Ansvarlig for translokation


Thomas Jørgensen (TJ): Uddannelseschef

 • IT  (indkøb, IT-support i administrationen, servere, netværk, firewall, licenser, brugeroprettelser, Office365 konfiguration (mail, teams, onenote mm.)
 • Time-fagfordeling, holdoprettelse, studieretninger, fagpakker (med AN)
 • Lectiokonfiguration (grundlæggende konfiguration, holddef., holdpakning valgfag, validering af at elever får fag og timer nok til fuld eksamen)
 • GDPR-ansvarlig
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Skitur for 1g (med AN)

Andre ressourcepersoner:

Studievejledning Line Rosted Skov (LS) og Randi Søberg (RS):

 • Elevfravær, fravær skriftlige opgaver
 • Forældrekontakt ved sygdom og fravær
 • LFS- og studiemøder med teamlærere
 • GSK-elever
 • SSP-elever

IT-vejleder Thomas Møller Harvig (TM) og Jonas Aagaard Chahboun (JAC):

 • IT-introduktioner
 • IT-morgenvagter
 • Ansvarlig for projektorer, kopi/print/scan, computerinstallationer support til fx Lectio og Office365-

Informationsmedarbejder Lene Guttorm (LG):

 • Fotograf
 • Redaktør af skolens officielle Facebook-profil
 • Vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Kontakt til pressen, trykkeri osv.

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "