Frederiksværk Gymnasium og HF

Ledelsesområder

Peter Brink Thomsen (PB): Rektor

 • Økonomi, herunder faggruppernes økonomi
 • Personale
 • Samarbejde med elever og elevaktiviteter
 • Fravær og sanktioner i samarbejde med studievejlederne
 • Studieture og ekskursioner
 • Ansættelser (med AN)
 • Bygninger og nyanskaffelser (med AN)
 • GRUS (med AN)
 • HF-ansvarlig
 • Karrierelæring

Anne Hemmingsen (AN): Vicerektor

 • Stedfortræder for rektor
 • Time-fagfordeling, holdoprettelse, studieretninger, fagpakker (med TJ)
 • Lærernes opgaveportefølje
 • Ansættelser (med PB)
 • Kurser og efteruddannelse
 • Pædagogisk udvikling
 • 0-g aften, orienteringsaften mv
 • Pædagogikum
 • Talentudvikling, masterclass mv
 • Skitur for 1g (med TJ)
 • Bygninger og nyanskaffelser (med PB)
 • GRUS (med PB)


Mette Karmann (MK): Uddannelseschef

 • Eksamen – planlægning og afvikling
 • Koordinator for større skr. opgaver (DHO, SRO, SRP)
 • Pædagogisk udvikling, herunder digital dannelse
 • Daglige skemaændringer
 • Skemalægning af brobygning og introkurser
 • Årshjul  mm i Lectio
 • Ansvarlig for translokation


Thomas Jørgensen (TJ): Uddannelseschef

 • IT  (indkøb, IT-support i administrationen, servere, netværk, firewall, licenser, brugeroprettelser, Office365 konfiguration (mail, teams, onenote mm.)
 • Time-fagfordeling, holdoprettelse, studieretninger, fagpakker (med AN)
 • Lectiokonfiguration (grundlæggende konfiguration, holddef., holdpakning valgfag, validering af at elever får fag og timer nok til fuld eksamen)
 • GDPR-ansvarlig
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Skitur for 1g (med AN)

Andre ressourcepersoner:

Studievejledning Line Rosted Skov (LS) og Randi Søberg (RS):

 • Elevfravær, fravær skriftlige opgaver
 • Forældrekontakt ved sygdom og fravær
 • LFS- og studiemøder med teamlærere
 • GSK-elever
 • SSP-elever

IT-vejleder Thomas Møller Harvig (TM) og Jonas Aagaard Chahboun (JAC):

 • IT-introduktioner
 • IT-morgenvagter
 • Ansvarlig for projektorer, kopi/print/scan, computerinstallationer support til fx Lectio og Office365-

Informationsmedarbejder Lene Guttorm (LG):

 • Fotograf
 • Redaktør af skolens officielle Facebook-profil
 • Vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Kontakt til pressen, trykkeri osv.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."