Frederiksværk Gymnasium og HF

HF 2024-2026

HF uddannelsen

  • er for dig, som ønsker en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse, som især retter sig mod de korte og mellemlange videregående uddannelser.
  • kan du starte på efter 9. eller 10. klasse - eller efter anden ungdomsuddannelse.
  • består af 4 semestre, som alle afsluttes med én eller flere eksaminer.


1. HF består af de samme fag for alle elever – bortset fra det kreative fag, som du vælger ved tilmelding: Du skal vælge mellem et af følgende fag:

Obligatoriske fag på HF:

  • Dansk - A (1. og 2. HF)
  • Engelsk – B (1. og 2. HF)
  • Matematik – C (1. HF)
  • Naturgeografi C – Biologi  C – Kemi C (1. HF)
  • Historie B – Samfundsfag C – Religion C (2. HF)
  • Kunstnerisk fag: Ét af fagene: Billedkunst, Idræt, Mediefag, Musik (1. HF)


2. HF er tonet efter fagpakker. I løbet af februar måned i 2. semester skal I vælge fagpakke. Der bliver normalt udbudt 3 fagpakker. Hvilke 3 der udbydes afhænger bl.a. af de ønsker vi får fra jer i slutningen af januar i 2. semester.

Fagpakkerne vil tone 2.HF med projekter og praktik i retning af de korte og mellemlange videregående uddannelser, som ligger i naturlig forlængelse af fagpakkens toningsfag.

Herunder kan du se eksempler på fagpakker der tidligere har været udbudt:

SE VIDEO OM fagpakken Samfund og Individ HER

SE VIDEO OM FAGPAKKEN KROP OG PSYKE HER

SE VIDEO OM FAGPAKKEN SAMFUND OG KROP HER

Eksempler på andre fagpakker der har været udbudt:

Samfundsfag B, Matematik B

Samfundsfag B, Religion B

HF-eksamen giver adgang til mange forskellige uddannelser.Tjek selv adgangskrav til andre uddannelser på www.ug.dk

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."