Frederiksværk Gymnasium og HF

IT-strategi på FVGH

 

En it-skolestrategi dækker over et skematiseret overblik over hvad en elev, der bliver uddannet på Frederiksværk Gymnasium og HF, kan regne med at blive præsenteret for af digitale værktøjer, men også hvilke forventninger vi har til eleverne, når det kommer til bevidsthed omkring omgang med og brug af digitale medier. Man kan sige, at strategien skal lægge op til en høj grad af digital dannelse.

Digital dannelse:

At mestre mange digitale værktøjer og færdigheder, er ikke ensbetydende med, at man er digitalt dannet. Derfor har gymnasierne også en forpligtelse til at hjælpe eleverne til at blive digitalt dannede, det vil sige at blive borgere, der kan deltage, engagere sig og transformere det teknologiske samfund, som de er vokset op i. Det at bruge medier i undervisningen, betyder ikke nødvendigvis, at eleverne bliver klogere på, hvad de får ud af at bruge digitale medier. 

Det er således også skolens opgave at føre eleverne ind i en reflekterende dannelsesproces, og, i løbet af deres gymnasietid, skabe en naturlig kobling mellem digitale medier og digital dannelse. Eleverne skal lære, at forskellige medier giver forskellige tilgange og dermed også forskellige forståelser. 

Generel it-politik:

  • Det er læreren der i den enkelte time og det enkelte fag, bestemmer brug af computer - det tilstræbes, at der er computerfrie sekvenser i det enkelte modul.

  • Brug af mobiler er ikke tilladt, med mindre læreren har givet tilladelse dertil. Læreren kan indsamle mobiltelefoner i den enkelte time, hvis det skønnes gavnligt.

  • Vi forventer, at den enkelte elev medbringer en computer, som kan bruge de programmer og funktioner, der nævnes i strategien (og som de introduceres til i starten af uddannelsesforløbet) - kan det ikke lade sig gøre, vil skolen prøve at hjælpe. 

Se den detaljerede IT-strategi her.

Elevernes egne ord

"På FVGH er der højt humør og en rigtig god stemning. Der er plads til alle og alle bliver hørt."

"FVGH har nogle fantastiske arrangementer og lærerne er super gode til at få alle med."

"Jeg synes at FVGH er et dejligt gymnasium med nogle rigtigt gode lærere der laver god undervisning."

"Jeg nyder at stå op hver morgen med tanken om at tage i skole på grund af den gode stemning på FVGH."

"Jeg nyder dagene på FVGH. Fra mandag til fredag sker der altid noget nyt og spændende."

"FVGH er et trygt sted at være. Her er åbent for mange fælleskaber."

"Skolen er et dejligt sted at være, vi kender allesammen hinanden på kryds og tværs af årgangene. Det gør også at alle føler sig velkommen."

"Man bliver udfordret med mange nye opgaver, men lærerne er søde og hjælpsomme, og står klar til at hjælpe"

"Man kan være sig selv og det bliver accepteret. Det er det, der er fedt ved FVGH."

"Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et godt sammenhold. Alle kender og kan lide hinanden. Vi har nogle fantastiske lærere på skolen."