Frederiksværk Gymnasium og HF

Visioner og værdier

Frederiksværk Gymnasium og HF er stedet, hvor unge i lokalområdet tager en bred ungdomsuddannelse og kvalificerer sig til en videregående uddannelse og et spændende job.

Lokalt gymnasium med internationalt udsyn

Vi spiller en aktiv og synlig rolle i lokalsamfundet ved at tilbyde et alsidigt uddannelsestilbud, bidrage til områdets kultur- og ungdomsliv og inddrage områdets virksomheder, institutioner og organisationer for at gøre undervisningen mere virkelighedsnær. Samtidig lægger vi stor vægt på, at vi lever i en international verden, og arbejder derfor på, at eleverne konkret møder folk fra andre lande og får kendskab til kulturforskelle, og hvordan man håndterer dem. Det gælder både i den almindelige undervisning og på studieture.

Faglige ambitioner for alle

Vi tilbyder vores elever en bred vifte af fag, der kvalificerer til det videre uddannelsesvalg. Eleverne møder højt engagerede og fagligt kompetente lærere, både i de enkelte fag og i det tværfaglige samarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i at dygtiggøre vores elever ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Der stilles klare forventninger til elever såvel som lærere.

Fællesskab og medejerskab

Elever, lærere og øvrige ansatte er alle del af et fællesskab, der aktivt er med til at skabe skolen og dens studiemiljø. Vi styrker medejerskabet ved at træffe beslutninger om skolen på et demokratisk grundlag i Samarbejdsudvalget, Pædagogisk Råd, Elevrådet og øvrige udvalg for lærere og elever. Her har ideer fra alle sider mulighed for at blomstre og blive til virkelighed. Vi har en god omgangstone, udviser gensidig respekt og hjælper hinanden på tværs af klasser og årgange. Det skaber et trygt socialt og fagligt miljø og er med til at sikre, at den enkelte får positive relationer og føler sig som en del af fællesskabet. På FVGH opstår fællesskaber samtidig i de mange tilbud uden for den almindelige undervisning; musical, musikcafe, frivillig idræt, lektiecafe og meget mere.

Fokus på eleven

Eleverne er skolens vigtigste værdi. Lærere og uddannelsesvejledere møder alle elever i øjenhøjde. Vi arbejder aktivt for, at hver enkelt elev kan udvikle sine muligheder og udfolde sine talenter.

Kreativitet

Vi udfordrer eleverne gennem kreative arbejdsformer til at tænke innovativt og fremtidsorienteret i alle fag. Vi styrker de unges personlige kompetencer ved at give plads til musiske, kunstneriske og sportslige aktiviteter.

Elevernes egne ord

"Det har et godt ry, og så var det det, der lå tættest. Og med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter."

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."

"Jeg valgte det, jeg godt ville og det, der vil gavne min fremtid."

Om valget af FVGH

"Klassen kom hurtigt ind på hinanden. Vi er gode til at snakke på tværs af klasser."

Om skolestarten

"Jeg har fået mange nye venner."

"Jeg er rigtig glad for det valg, jeg har truffet."

"Før glædede jeg mig bare til at komme ned i varmen. Nu er jeg blevet nysgerrig."

Under AT-arbejde før studierejse til Korsika

"Et af de bedste tidspunkter på året er, når vi laver musical! Der er en fantastisk stemning, man får lov til at lave det, man synes er fedt, og man lærer en masse nye skønne mennesker at kende. "

"Gymnasiet har givet mig en rig mulighed for at udvikle mine faglige evner, og hjulpet mig med at finde min identitet. "

"I 3 år var jeg omgivet af nogle fantastisk dygtige mennesker, der brænder for det, de laver, og som vil deres elever det allerbedste! I "

Vibeke blev student i 2010