Frederiksværk Gymnasium og HF

Visioner og værdier

Frederiksværk Gymnasium og HF er stedet, hvor unge i lokalområdet tager en bred ungdomsuddannelse og kvalificerer sig til en videregående uddannelse og et spændende job.

Lokalt gymnasium med internationalt udsyn

Vi spiller en aktiv og synlig rolle i lokalsamfundet ved at tilbyde et alsidigt uddannelsestilbud, bidrage til områdets kultur- og ungdomsliv og inddrage områdets virksomheder, institutioner og organisationer for at gøre undervisningen mere virkelighedsnær. Samtidig lægger vi stor vægt på, at vi lever i en international verden, og arbejder derfor på, at eleverne konkret møder folk fra andre lande og får kendskab til kulturforskelle, og hvordan man håndterer dem. Det gælder både i den almindelige undervisning og på studieture.

Faglige ambitioner for alle

Vi tilbyder vores elever en bred vifte af fag, der kvalificerer til det videre uddannelsesvalg. Eleverne møder højt engagerede og fagligt kompetente lærere, både i de enkelte fag og i det tværfaglige samarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i at dygtiggøre vores elever ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Der stilles klare forventninger til elever såvel som lærere.

Fællesskab og medejerskab

Elever, lærere og øvrige ansatte er alle del af et fællesskab, der aktivt er med til at skabe skolen og dens studiemiljø. Vi styrker medejerskabet ved at træffe beslutninger om skolen på et demokratisk grundlag i Samarbejdsudvalget, Pædagogisk Råd, Elevrådet og øvrige udvalg for lærere og elever. Her har ideer fra alle sider mulighed for at blomstre og blive til virkelighed. Vi har en god omgangstone, udviser gensidig respekt og hjælper hinanden på tværs af klasser og årgange. Det skaber et trygt socialt og fagligt miljø og er med til at sikre, at den enkelte får positive relationer og føler sig som en del af fællesskabet. På FVGH opstår fællesskaber samtidig i de mange tilbud uden for den almindelige undervisning; musical, musikcafe, frivillig idræt, lektiecafe og meget mere.

Fokus på eleven

Eleverne er skolens vigtigste værdi. Lærere og uddannelsesvejledere møder alle elever i øjenhøjde. Vi arbejder aktivt for, at hver enkelt elev kan udvikle sine muligheder og udfolde sine talenter.

Kreativitet

Vi udfordrer eleverne gennem kreative arbejdsformer til at tænke innovativt og fremtidsorienteret i alle fag. Vi styrker de unges personlige kompetencer ved at give plads til musiske, kunstneriske og sportslige aktiviteter.

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."