Frederiksværk Gymnasium og HF

Valgmøde med livlig debat

Der var god demokratisk valgdebat i kantinen tirsdag d. 13. maj

Marlene Harpensøe (DF), Mette Abildgaard (C), Anders Samuelsen (LA), Hans Andersen (V), Martin Lidegaard (RV), Nick Hækkerup (S), Trine Torp (SF), Mai Villadsen (Enhedslisten) og Christian Poll (Alternativet) var mødt op, så alle partier, der sidder i Folketinget, kom med en repræsentant til vores valgmøde. Desuden kom Mette Thiesen (Nye Borgelige) forbi i spisefrikvarteret og fik en snak med de interesserede elever.

Der var gang i valgboderne i kantinen, hvor partierne delte både flyers, æbler, bolcher, kuglepenne og yoyo’er ud til eleverne.

Frederiksborg Amts Avis var med og skrev denne artikel om de spørgelystne elever til valgmødet

Halsnæs Lokalavis var også tilstede ved valgmødet og bemærkede de mange spørgsmål om klima. De skrev denne artikel.

Valgmødet fik et lidt uheldigt efterspil og omtale i medierne, som mange sikkert har hørt og læst om. Ledelsen på FVGH gentager hermed forklaringen på sammensætningen af deltagerpanelet til valgmødet:


1. Vi har altid haft den procedure, at vi inviterer de partier, som sidder i Folketinget.

2. Det giver vores elever mulighed for at spørge ind til, hvilken politik partierne har ført de seneste 4 år.

3. Desuden er det store antal opstillingsberettigede partier i år en udfordring, når vi så tæt på eksamen kun kan bruge et modul på arrangementet. Skulle de fire nye partier også have deltaget, ville der have været meget kort tid til hvert partis kandidat.

Hvad vi beslutter at gøre ved næste valg, må tiden vise. Nu er der blot tilbage at ønske alle et rigtigt godt valg!

Mette Thiesen (Nye Borgerlige)
Anders Samuelsen (LA)
Marlene Harpensøe (DF)
Martin Lidegaard (RV)

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "