Frederiksværk Gymnasium og HF

Lokaldage med spændende indhold

1.g lærte om både demokrati, iværsætteri, kunst og arkitektur

Lokaldag 1

Pia Kai-Sørensen fortalte først, hvordan en vision om at lave musikforening kan blive til virkelighed, sådan som Torup musikforening er blevet det. Eleverne hørte, hvordan man kan indrette sig lokalemæssigt, hvordan man kan skaffe investorer og midler gennem kommunen, og hvordan man kan tiltrække dygtige musikere. Alt sammen meget inspirerende og nyttig viden for elever, der måske selv vil lave iværsætteri - nu eller i fremtiden.

Herefter var det Peter Plant, der med stort engagement fik eleverne med på at synge en slagsang for Torup marked. Derpå gav han et indblik i flere af lokalsamfundets initiativer: restaurering og nyindretning af Dyssekilde Station, økologisk produktion, deleværksted og alternativ befordring i "projekt Sykkel" mm.

Tilsidst kom Peter Plant ind på vigtigheden af god markedsføring, hvis ens projekt skal blive til noget. Og herefter var det så elevernes tur til at være kreative i forlængelse af oplæggene: Mediefagseleverne blev bedt om at lave en distributionsplan og musikeleverne skulle enten skrive en sang om Torup eller komme med 10 gode brandingråd til Torup Musikforening.

Alt i alt blev det en hyggelig og lærerig eftermiddag i Torup, der er blevet kåret som årets landsby her i 2019

/LH & RH

Lokaldag 2

På Lokaldagen, tirsdag d. 12 nov., kastede 1.årgangs billedkunstelever sig over kunst og arkitekturen med inspiration fra den lokale kunstner og billedkunstunderviser, Joan Ledang. Eleverne var delt op i to store hold det meste af dagen, men arbejdede alligevel sammen - bare på skift - om et kunstnerisk værk. Det blev til i alt 7 inspirerende, særprægede og måske fremadskuende boligskulpturer, om man vil, som er udstillet i kantinens vinduer.

Da eleverne mødte ind om morgenen mødte der dem en særlig lugt af fisk og hav - forinden var der nemlig indsamlet en masse forskellige naturmaterialer fra strand, skov, loppemarkeder og garager i lokaleområdet, som skulle anvendes i projektet. Joan ledang indledte kort med at give eleverne mundtlig og visuel inspiration fra den sydfranske selvlærte kunstner og tidligere arkitekt, Sylvain Corentin. Med hans egne ord, søger han: “to build a bridge between the image of a utopian past and the reality of our future”.  

Imens halvdelen af holdet arbejdede praktisk, var den anden halvdel på besøg i det lokale ”Kunsterhus”, hvor inspirerende professionelle kunstnere fortalte om deres hver især meget forskellige kunstvirke og inspiration. Og samtidig gav de eleverne en god indsigt i hvad kunst og den kunstneriske proces kan bidrage med i de unges hverdag og liv i det hele taget: Kunsten kan nære fordybelse, inspiration og evnen til at give slip, og ikke altid lade ønsket om et perfekt resultat styre processen. Ord som kendetegnede den kreative lokaldag ret godt (-:  

/AN & SHJ

Elevernes egne ord

"Musikalske elever har rige muligheder for en god lærer"

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Her på skolen har vi en fest hver dag! #lifeisaparty"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv. "

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning."

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."