Frederiksværk Gymnasium og HF

Diplomer til talentfulde elever

Festlig afslutning talentprogrammet for folkeskoleelever

Som afslutning på forløbet ”Talentfulde unge” fik 36 unge fra 8.klasse på hhv. Arresø-Magleblik Skole, Vinderød Privatskole, Sigerslevøster Privatskole, Enghave Skole samt Hundested skole torsdag overrakt bevis på, at de i dette skoleår har fulgt et særligt forløb på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Det er folkeskolerne selv, der afgør hvilke elever, der har motivation og faglige kompetencer til at deltage i forløbet og som kunne have glæde af at blive udfordret og inspireret til at arbejde ekstra med det faglige niveau.

Det faglige fokus har været bredt og favnet vidt med inddragelse af såvel naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Undervisningen har bestået af både workshops og oplæg. Samtidig har de unge kunne møde andre talentfulde unge fra andre skoler og derved fået opbygget et nyt socialt fællesskab.

Succesen i år har været så stor, at Frederiksværk Gymnasium har valgt at udvide tilbuddet til talentfulde unge til de kommende 9.klasser med nye temaer og udfordringer.

/BR

Vi er også i lokalavisen!

Elevernes egne ord

"På FVGH er der mange muligheder for at tage de forskellige fag der interesserer en."

"FVGH er et sted, hvor man kan udfolde sig både socialt og fagligt, og hvor der altid vil være plads til alle."

"Her er der først og fremmest god undervisning. God balance mellem faglighed og kultur. Godt sammenhold og stemning. "

"På FVGH er der rig mulighed for personlig og social udfoldelse, samtidig kan man fokusere på de fag som passer bedst til én selv."

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "