Frederiksværk Gymnasium og HF

Corona-forholdsregler på FVGH

Corona-forholdsregler opdateret d.31/5 2021:

Nu bevæger vi os ind i eksamensperioden og følgende gælder mht. teststrategi på skolen:

- Efter d.1/6 tilbydes der ikke længere test på skolen til elever, men lærere har mulighed for at blive testet på skolen dagligt, ved henvendelse på kontoret. Første ledige supervisor (CSE, CLM, MM, PB eller MK) vil supervisere en selvtest. Man skal dog blive testet senest dagen før en eksamensbegivenhed, så man kan altså ikke blive testet på dagen for eksamen/censur.

- Når eleverne møder på skolen - det gælder ALLE begivenheder fra 25/5 og frem til skoleårets afslutning d. 25/6 - skal eleverne kunne fremvise en negativ corona-test, som er højst 72 timer gammel. Andre gyldige corona-pas, som fx vaccination eller immunitet som følge af covid, gælder selvfølgelig også.

- Møder eleven til undervisning eller årsprøve, skal denne vise sin lærer sit Coronapas.
- Møder eleven til eksamen, skal denne vise eksaminator sit Coronapas (og derefter lægge sin telefon i eksaminationslokalet).
Det vil sige, at vi vil bede jer lærere om at forestå kontrollen af Corona-tests på jeres prøvehold.

- En elev der bliver syg under eksamen, skal til sygeeksamen i august.

- Hvis du (hvad enten det er gælder elever eller lærere) bliver syg kort før en eksamen m. noget Corona-relateret (fx selvisolation efter kontakt med en smittet eller egentlig smitte), vil eksamen forsøges flyttet til et senere tidspunkt i eksamensperioden. Du skal i sådan et tilfælde sende dokumentation i form af lægeerklæring eller positiv testresultat til skolens sikre mail: post@fvgh.dk (Fuldt navn og cpr-nr. skal fremgå) – hvis ikke en elev gør det, registreres det som udeblivelse fra eksamen. For lærerne gælder der samme dokumentationskrav.

- Ved krav om selvisolation dokumenteres det således: Log på coronaproever.dk og tag et screenshot af datoer på de to test, som smitteopsporing har bestilt til dig. Navn skal fremgå, men cpr er indforstået, idet man skal bruge det når man logger på. Dette screenshot sendes til post@fvgh.dk.

- Hvis man er i den uheldige situation, at man er testet positiv med Corona ved PCR, gælder det, at man ikke må komme på skolen i 14 fulde dage fra og med den dag man har fået foretaget den positive test.
Man kan have fået andet besked hos Styrelsen for patientsikkerhed, men 14-dages reglen gælder for institutioner med testkrav som vores.

HUSK at sende dokumentation, hvis du kan se, at der opstår problemer i forhold til eksamen!

Følgende forholdsregler gælder fortsat:

  • TOILETTER: Brug kun de toiletter, der er nærmest ved ens faste undervisningslokale. Der vil blive opsat skilte på toiletterne om hvilke klasser der benytter hvilke toiletter. 

  • MUNDBIND: Alle skal bære mundbind eller visir på fællesarealer, i kantinen, på gangene, på lærerværelset (bortset fra når man sidder ned). Eleverne skal ikke bære mundbind, når de sidder i klasselokalet. Men rejser de sig for at gå på toilettet el. lign skal mundbindet på igen. Læs her hvornår, hvordan du skal bruge mundbind korrekt på TV2s side.  I idræt skal eleverne bære mundbind, så længe de er i omklædningen, og når de kommer tilbage til omklædningen (bad selvfølgelig undtaget). Læreren skal bære mundbind eller visir i hallen, men ikke ved idræt udenfor.

  • HOLD AFSTAND: Undgå kø udenfor klasselokalerne om morgenen; pedellerne låser op til alle lokaler. Undtagen naturvidenskab og musik, her skal man holde sig udenfor sikkerhedsmarkeringen, så læreren kan komme igennem.

  • UNDGÅ KØ: Undgå kø på kontoret: her må max være 3 elever ad gangen

  • KANTINEN: Kantinen vil være åben for indkøb. Vi opfordrer 10. klasse til at handle fra 11-11:30 og vores elever kan handle fra 11:30-12:15 som vanligt. Man stiller sig i kø med 2 m. afstand og lader køen slange sig igennem kantineområdet. Når man har fået sin mad, går man (helst) udenfor og spiser, alternativt vender man tilbage til sit undervisningslokale. Man må IKKE spise på indendørs fællesarealer. Husk at rydde op efter jer selv, lige meget hvor I spiser. Vi opfordrer så mange som muligt til at bestille deres frokost inden kl. 10 i kantinen. Køen til bestilt mad vil være via gangen og trappen ved billedkunst (116), hvorefter man ligeledes går udenfor. Døren ved kantinen er kun til UDGANG. 

  • LOKALER: Den fysiske undervisning foregår i de(t) tildelte undervisningslokale(r). Ved blandingshold skal man sørge for at holde sig til sine stamklassekammerater. Ved mindre blandingshold kan det lade sig gøre ved at man skaber afstand (mindst 2 m.) mellem stamklasserne i ét lokale (ved fx at sætte stamklasseelever ved gruppeborde med afstand til andre stamklassegrupper). Ved større blandingshold vil man blive tildelt flere lokaler - her må elever fra forskellige stamklasser placeres med afstand (min. 2 m.)

Vi passer på os selv og andre!

Generelle retningslinjer

Brug mundbind - Hold afstand - Vask hænder ofte - Afsprit kontaktflader - Undgå fysisk kontakt - Bliv hjemme hvis du føler dig syg - Overhold de ensrettede trapper og udgange - Luft ud i lokalerne - Ryd op efter frokostpause

Frederiksborg Amts Avis d.21-04-21

Frederiksborg Amts Avis skriver denne artikel om vores testcenter

Elevernes egne ord

"FVGH er et sted, hvor der er plads til alle, undervisningen er god og her er rart at gå"

"På FVGH er der et roligt og trygt miljø. Skolen har plads til alle og undervisningen er i top!"

"Her er alle velkommen og her er smil!"

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top! "

"FVGH er et dejligt sted at være. Lærerne tager hånd om alle eleverne. "

"Det gode ved FVGH er helt klart sammenholdet og kammeratskabet. Lærerne og lektionerne er også i top!"

"Det bedste ved FVGH er de nye venskaber på tværs af klasserne "

"Studievejlederne er gode til at vejlede os til, hvilken studieretning, der er bedst for os og forberede os på, hvad der venter efter gymnasiet "

"Det bedste ved FVGH er den strukturerede undervisning"

"FVGH er en dejlig skole med unge fra forskellige miljøer. Det bliver altid til spændende og sjove - samtidigt lærerige timer. "