Frederiksværk Gymnasium og HF

FVGH øger fokus på skriftlighed i uddannelsen

For alle gymnasieelever har det at læse og skrive været kompetencer, de har brugt i mange år, før de kommer i gymnasiet. Alligevel er det ofte forbundet med store udfordringer at forstå og mestre gymnasiets krav om en mere faglig og akademisk skriftlighed. Man kan næsten tale om et helt nyt skriftsprog, der skal læres.

Peter Hobel flankeret af uddannelsesleder Mette Karmann og vicerektor Anne Hemmingsen

På FVGH har vi arbejdet målrettet med skriftlighed i mange år, men vi vil gerne blive endnu dygtigere til at råde, vejlede og undervise vores elever, så de får lettere ved at møde de skriftlige krav.


I skoleåret 2017-2018 sætter FVGH med støtte fra Kompetencefonden et skriftlighedsprojekt i søen, hvor gymnasiets lærere, i samarbejde med forsker Peter Hobel fra Syddansk Universitet, skal arbejde med i højere grad at integrere skriftligheden i det daglige arbejde, således at det skriftlige arbejde flyttes fra ensomheden ved arbejdsbordet derhjemme til undervisningen i klasseværelset, hvor der en lærer til stede, der kan råde og vejlede. Der bliver også tale om mere åbenhed i skriftligheden, hvor eleverne kan lære af hinandens skriftlige arbejder ved at være i dialog med hinanden både om det, de selv har skrevet, og det, de andre har skrevet. Skrivning bliver på den måde et mere aktivt middel til at tilegne sig viden både for den enkelte elev og i hele klassens fælles, faglige arbejde.


Peter Hobel er lektor, ph.d. og forsker netop i skrive- og fagdidaktik. Han har deltaget i adskillige forskningsprojekter, også med andre gymnasier, om udvikling af skriftlighed og den enkelte skrivers færdigheder.


På FVGH glæder vi os til at komme i gang med det spændende projekt efter sommerferien.
 

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."