Frederiksværk Gymnasium og HF

FVGH-elever på Akademiet for Talentfulde Unge

Frederiksværk Gymnasium og HF deltager i et samarbejde mellem Danmarks videregående læreanstalter og gymnasier. Det er et tilbud til særligt engagerede gymnasieelever, og Akademiets program giver dem mulighed for en række nye udfordringer og faglig inspiration.

Mille, Amira, Veronica og Louise

Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i et eller to år fra midten af 1g/1HF frem til første semester af deres 3g/2 HF år. Forløbet har til formål at inspirere og udfordre eleverne fagligt, samt at forberede dem på en akademisk karriere.

For at blive optaget på Akademiet skal eleverne i første omgang indstilles af rektor, og herefter bliver de bedt om at skrive en personlig motiveret ansøgning til Akademiet, der derefter beslutter, hvem der endeligt optages.

I dette skoleår har fire elever fra FVGH modtaget deres diplomer efter at have fuldført et eller to års studier på Akademiet: Mille Groth Michelsen, 3a, Amira Mie Nørregaard Laursen, 3y, Louise Grønbæk Leth, 2q og Veronica Walther Dam Jensen, 2q.

Kandidaterne venter på trappen

"Jeg valgte at søge optagelse i Akademiet, fordi jeg syntes det lød spændende. Jeg kunne få større viden, som kan hjælpe mig på den videre uddannelsesvej. Jeg fik god opbakning fra mine forældre. Det krævede dog en del vilje og engagement. Man skal virkelig ville det for at gennemføre."

De fire Akademikandidater blev hædret på gymnasiet med blomster og anerkendende ord fra rektor Johnny Simonsen.

Rektor overrækker blomster

"Jeg er opdraget hjemmefra til at søge udfordringer, og jeg er ret ambitiøs i forhold til min fremtid. Jeg tænker på at studere indenfor psykiatri eller måske religionsvidenskab eller oldtidskundskab. Diplomet fra Akademiet vil helt sikkert gavne mig, når jeg skal søge videre uddannelse."

På FVGH er vi stolte af dem. De har blandt andet deltaget i seminarer og forelæsninger om retorik, story-telling, innovation, psykologi og økonomi, vel at mærke ved siden af deres daglige gymnasieundervisning.

"Jeg deltog, fordi jeg tænkte på fremtidige uddannelsesmuligheder, og jeg blev helt ærligt også glad og stolt over at blive opfordret af mine lærere. Jeg måtte oven i købet aflyse mine sommerferieplaner, fordi Akademiets Summer Camp overlappede. Det var noget af et offer!"

Amira fortæller om arbejdet i ATU

"Studierne på Akademiet har hjulpet mig til at blive mere afklaret i forhold til fremtidige studier. Ikke mindst et besøg på Københavns Universitet har inspireret mig til at læse økonomi efter studentereksamen. "

Alle fire udtrykker, at det har været spændende og lærerigt at være med, men også, at det til tider har været hårdt og ikke uden ofre.Under alle omstændigheder har det givet dem mod på videre studier, når de til sommer får deres velfortjente huer på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Elevernes egne ord

"Jeg har valgt at være med i elevrådet, fordi jeg synes det er spændende. Jeg vil gerne vil have medindflydelse på, hvordan tingene på FVGH er, da det er en stor del af min dagligdag."

Om sit arbejde i elevrådet

"Jeg mener at elevrådet er med til at trække skolen i den rigtige retning"

Om sit arbejde i elevrådet

" FVGH giver dig en masse rum til at være dig selv, til udvikling og en ny start "

"Her er sammenholdet i top - og der er plads til alle"

"Elevrådet giver en medindflydelse, hvilket er uvurderligt for elevernes sammenhold"

Om sit arbejde i elevrådet

"Her er lærerne altid glade og klar til at snakke"

"På Frederiksværk Gymnasium og HF har vi et godt socialt fællesskab og samvær, hvor alle kan komme og sige hvad de tænker og føler"

"Den gode balance mellem faglighed og kultur er med til at skabe og vedligeholde Frederiksværk Gymnasium og HF. "

"Med gymnasiet har du så mange muligheder bagefter"

Om valget af FVGH

"Det bedste er helt klart sammenholdet og vennerne, og stemningen også - og der er god undervisning og gode mennesker på FVGH."